Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Aktualności
28-05-2014

WZD- 2014 - wyborcze

W pierwszej części rozmawialiśmy z Rektorem Kazimierzem Buczkiem oraz z Kanclerzem Januszem Burym.
Oprócz wzajemnych podziękowań za konstruktywną pracę w zakresie zadań Związek - Uczelnia usłyszeliśmy, że:
1 nowy regulamin premiowania w intencji Rektora nie będzie dążył do zmniejszania 20% premii regulaminowej.
2 premia indywidualna będzie częściej wypłacana dla osób wykonujących dodatkowe zadania
3 Kanclerz przychylił się do problemu zatrudniania pracowników na czas określony, który w szerokim zakresie ogranicza egzystencjalne prawa pracowników. Przyglądnie się tej sprawie bliżej i poruszy go na Kolegium Rektora.
O godzinie 11.55 Rektor z Kanclerzem musiał opuścić nasze spotkanie ze względu na zebranie komisji Finansów.
Część wyborcza WZD.
Przewodniczącym obrad został wybrany kol. Bogusław Dołęga.
Wybrano Protokolantów: Danuta Pliś, Agnieszka Rycko,
Wybrano Komisję uchwał i wniosków: Stanisław Siwiec, Jan Banaś, Piotr Król, Małgorzata Łatka
Wybrano Komisję skrutacyjną: Urszula Tobiasz, Paweł Hydzik, Paweł Chmielarz, Krzysztof Kiedrzyński,
Zostały przyjęte przez WZD sprawozdania z mijającej kadencji Komisji Zakładowej przedstawił Andrzej Rylski, a Komisji Rewizyjnej Piotr Król
Uchwalono:
Komisja Zakładowa liczy 18 osób
Komisja Rewizyjna liczy 4 osoby
 
Uchwały:
Zwiększyć zapomogi z funduszy związkowych
Osoby towarzyszące (nie pracujące w PRz) traktować na równi z pracownikami w trybie przyznawania "uczestnictwa w wycieczkach" organizowanych przez dział Socjalny
KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Politechniki Rzeszowskiej

ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów Tel/Fax (0-17) 865 1314 / 865 1135

e-mail: solidar@prz.edu.pl