Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Aktualności
07-09-2018

Koszty uzyskania należne nauczycielom akademickim

07.09.2018 Komisja Zakładowa po raz kolejny podjęła sprawę 50% kosztów uzyskania przynależnych nauczycielom akademickim. W dniu 06 września skierowała pismo do J.M. Rektora w sprawie uruchomienia stosowania odpisów zgodnie z zapisami ustawy w którym domagamy się respektowania zapisów ustawy, które weszły w życie w dniu po jej podpisaniu przez Prezydenta RP dotyczących twórczego charakteru pracy nauczycieli akademickich. Poruszyliśmy również rozwiązanie tej sprawy w okresie poprzedzającym wejście w życie zapisów nowej ustawy zgodnie zapisami prawa oraz procedurami z nich wynikających (zapisami przyjętych oświadczeń pracownika). O efektach będziemy informować sukcesywnie.

14.09.2018 Zostaliśmy poinformowani przez J.M. Rektora o uruchomieniu naliczania kosztów uzyskania dla nauczycieli akademickich. Rozmowy dotyczą interpretacji zapisów ustawy. Bazując na oświadczeniach ministerstwa uważamy, że płace nauczycieli akademickich w 100% są objęte odpisami kosztów uzyskania przychodów przynależnych dla twórców. Sprawa rozliczenia poprzedniego okresu wg. służb uczelni będzie rozwiązana podczas rozliczenia podatku za rok 2018.

06.10.2018

W związku z licznymi próbami nadinterpretacji zapisów ustawy minister po raz kolejny ogłasza:

"Wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego jest działalnością twórczą o indywidualnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - stanowi Konstytucja dla Nauki i tym samym reguluje kwestię odliczania przez nauczycieli akademickich 50% kosztów uzyskania przychodu. Pojawiło się jednak wiele wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zakresu czynności nauczyciela akademickiego, które mogą być uznane za działalność twórczą. Uściślając zatem, informujemy, że całość obowiązków wykonywanych przez nauczyciela akademickiego w ramach stosunku pracy stanowi pracę o charakterze twórczym (dzieło).

Nauczyciele akademiccy odpowiadają za kształcenie i wychowywanie studentów, uczestniczenie w kształceniu doktorantów, prowadzenie działalności naukowej oraz uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz  uczelni. W związku z tym całość ich wynagrodzenia jest wynagrodzeniem za pracę o charakterze twórczym, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń czy prowadzenia ewidencji dotyczącej ilości i wartości utworów wykonanych w ramach umowy o pracę."

źródło: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/praca-nauczycieli-akademickich-jest-praca-tworcza-informacje-o-kosztach-uzyskania-przychodu

Władze Politechniki podjęły decyzję o naliczaniu kosztów uzyskania przychodów uwzględniając powyższą interpretację Ministra.

 

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Politechniki Rzeszowskiej

ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów Tel/Fax (0-17) 865 1314 / 865 1135

e-mail: solidar@prz.edu.pl